Radcowie prawni z Kancelarii Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego przez ponad 8 lat prowadzili wszystkie sprawy prawne w zarządzanych przeze mnie spółkach, zarówno w obrocie krajowym i zagranicznym, co wymagało znajomości prawniczego języka angielskiego.

Jestem bardzo zadowolony z procesu obsługi, zmian właścicielskich, a także procesu przekształcenia firmy rodzinnej w spółkę komandytową opartą na pracy Zarządu.

Zespół kancelarii stanowią osoby, które w świetny sposób wzajemnie się uzupełniają, zapewniając wysoką jakość usług prawnych.
Jerzy Bojanek
Prezes Zarządu Impulso Sp. z o.o. i Spółka Sp.k.

Zespół radców prawnych pod kierownictwem profesora Pacuda przeprowadził skuteczne negocjacje rozwiązując ugodowo sprawy sporne z wykonawcami inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie (…) Działania te pozwoliły uniknąć arbitrażu międzynarodowego i rozliczyć kontrakt objęty dofinansowaniem unijnym.

Rekomenduję Kancelarię jako profesjonalnych i solidnych specjalistów.
Rafał Lewandowski
Prezes Zarządu Oczyszczalni Ścieków
„Warta” S.A.Kancelaria Radosław Pacud & Radcowie Prawni przeprowadziła udane wdrożenie usług publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Miasta Radomsko oraz gmin sąsiadujących przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Radomsku.
Polecam zespół Kancelarii jako sprawdzonych prawników.
Krzysztof Nabrdalik – Prezes Zarządu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Radomsku.
It is with a real pleasure I recommend the services of Pacud Law Firm. In cooperation with our local law firm, Ms Zaneta Pacud ably set up Polish subsidiary of KryoLife, Inc showing great competence, flexibility and professionalism. All truly appreciated.
Joanna Fryben
CEO and co-founder of KryoLife Inc, NYC.
bumet cpkcrossvistael-logicfleurfniepokalanowglsgoliardimpulsoinvestremexkonshurtmaadmonolitmpkczestmpkradomskoorionradomskoranalschultzsitawartacechrzemioslnaszdomsangazkaniamiodyizbarzemcechrzemKSK Dystrybucja Sp. z o.o.