Ochrona roślin w prawie własności przemysłowej20 stycznia 2015 r.

W styczniowym numerze Europejskiego Przeglądu Sądowego polecamy artykuł dr Żanety Pacud (współaut. dr. Krzysztof Felchner) na temat ochrony roślin w prawie własności przemysłowej. Artykuł przedstawia i porównuje dwie formy ochrony roślin jako przedmiotów szeroko pojętej własności intelektualnej – z jednej strony system prawa patentowego, ze szczególnym uwzględnieniem wynalazku biotechnologicznego, a z drugiej sui generis ochronę odmian roślin.

Zob.: K. Felchner, Ż. Pacud, Ochrona roślin w prawie własności przemysłowej – porównanie modelu ochrony patentowej i ochrony wyłącznym prawem hodowcy, EPS nr 1 (112), styczeń 2015, s. 26-37.

· powrót ·