PTE wobec zmiany funkcjonowania OFE19 sierpnia 2015 r.

Polecamy Państwa uwadze nową publikację prof. UE dr. hab. Radosława Pacuda pt. Powszechne Towarzystwa Emerytalne wobec zmiany funkcjonowania OFE, która  jest częścią monografii Wybrane problemy prawa emerytalnego, pod redakcją naukową Teresy Bińczyckiej-Majewskiej i Mirosława Włodarczyka (s. 87).

· powrót ·