prof. UE dr hab. Radosław Pacud prof. UE dr hab. Radosław Pacud
prof. UE dr hab. Radosław Pacud

prof. UE dr hab. Radosław Pacud

Radca prawny. Absolwent WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego (mgr prawa), Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2001 – doktorat z nauk ekonomicznych), WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005 – doktorat z nauk prawnych oraz 2013 – habilitacja z nauk prawnych). Kierownik Katedry Rynku Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Autor książek „Oczekiwanie prawne na emeryturę dożywotnią” (2006), „Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego” (2011), „Podmioty uprawnione do środków OFE” (2013) oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa ubezpieczeniowego. Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalizacja prawnicza: Prawo cywilne, gospodarcze, ubezpieczeniowe i prawo spółek. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Otwarte Fundusze Emerytalne. Prawo antymonopolowe. Podatki i prawo finansowe. Prawo pomocy publicznej. Doświadczenie: Doradztwo prawno-ekonomiczne, obsługa przedsiębiorstw. Sprawy cywilne i pracownicze, restrukturyzacje i przekształcenia przedsiębiorstw, ochrona konkurencji i sprawy antymonopolowe, kontrakty IT i dotacje unijne, zamówienia publiczne i proces inwestycyjny, gospodarka komunalna, zarządzanie ryzykiem prawnym, windykacja, sprawy majątkowe, pracownicze, odszkodowania i podatki, Arbitraż gospodarczy.

Piotr Sławuta Piotr Sławuta
Piotr Sławuta

Piotr Sławuta

Radca prawny, absolwent prawa oraz ekonomii na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego Specjalizacja: Prawo administracyjne i prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych, prawo ochrony środowiska i prawo budowlane, prawo pracy i prawo cywilne. Doświadczenie: Ochrona danych osobowych, postępowanie przed KIO, zamówienia publiczne i proces inwestycyjny, sprawy cywilne, pracownicze i gospodarcze, kontrakty IT, podatki, gospodarka odpadami, transport publiczny, nieruchomości, zagadnienia prawno-ekonomiczne z zakresu przedsiębiorstw, obsługa kościelnych osób prawnych, obsługa prawna stowarzyszeń i instytucji kultury.

e-mail: p.slawuta@kpgiu.pl
Lesław Pisarczyk Lesław Pisarczyk
Lesław Pisarczyk

Lesław Pisarczyk

Radca prawny, absolwent prawa WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 r. zdobywał doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych w jednej z największych kancelarii na śląsku. Doświadczenie zdobyte w doradzaniu organom administracji pozwala mu obecnie z powodzeniem przeprowadzać klientów przez trudne postępowania bez uszczerbku na czasie i kosztach. Specjalizuje się także w prawie zobowiązań, tworząc dla klientów kancelarii umowy, które najlepiej uwzględniają ich interesy gospodarcze oraz reprezentując ich w procesach przed sądami powszechnymi. Jego pasją jest muzyka. W wolnym czasie gra na gitarze oraz instrumentach klawiszowych.

e-mail: l.pisarczyk@kpgiu.pl
Anna Srokosz Anna Srokosz
Anna Srokosz

Anna Srokosz

Radca prawny, absolwentka prawa WPPKiA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizacja prawnicza: Prawo cywilne i prawo pracy, prawo ubezpieczeniowe. Doświadczenie: Sprawy cywilne i pracownicze, odszkodowania za wypadki komunikacyjne i błędy medyczne, windykacja, umowy w obrocie gospodarczym, KRS.

e-mail: a.srokosz@kpgiu.pl
Marcin Zych Marcin Zych
Marcin Zych

Marcin Zych

Radca prawny, absolwent prawa WPiA Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizacja prawnicza: Prawo cywilne i prawo pracy, prawo odszkodowawcze. Doświadczenie: Sprawy cywilne i pracownicze, odszkodowania za wypadki komunikacyjne i błędy medyczne, umowy w obrocie gospodarczym, KRS.

e-mail: m.zych@kpgiu.pl