prof. UE dr hab. Radosław Pacud prof. UE dr hab. Radosław Pacud
prof. UE dr hab. Radosław Pacud

prof. UE dr hab. Radosław Pacud

Radca prawny. Absolwent WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego (mgr prawa), Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2001 – doktorat z nauk ekonomicznych), WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005 – doktorat z nauk prawnych oraz 2013 – habilitacja z nauk prawnych). Kierownik Katedry Rynku Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Autor książek „Oczekiwanie prawne na emeryturę dożywotnią” (2006), „Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego” (2011), „Podmioty uprawnione do środków OFE” (2013) oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa ubezpieczeniowego. Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalizacja prawnicza: Prawo cywilne, gospodarcze, ubezpieczeniowe i prawo spółek. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Otwarte Fundusze Emerytalne. Prawo antymonopolowe. Podatki i prawo finansowe. Prawo pomocy publicznej. Doświadczenie: Doradztwo prawno-ekonomiczne, obsługa przedsiębiorstw. Sprawy cywilne i pracownicze, restrukturyzacje i przekształcenia przedsiębiorstw, ochrona konkurencji i sprawy antymonopolowe, kontrakty IT i dotacje unijne, zamówienia publiczne i proces inwestycyjny, gospodarka komunalna, zarządzanie ryzykiem prawnym, windykacja, sprawy majątkowe, pracownicze, odszkodowania i podatki, Arbitraż gospodarczy.

Justyna Starczewska Justyna Starczewska
Justyna Starczewska

Justyna Starczewska

Absolwentka Politechniki Częstochowskiej - Wydziału Marketingu i Zarządzania. Specjalizacja: ekonomika przedsiębiorstw. Ekspert z zakresu finansów, rachunkowości i podatków z ponad 20-letnią praktyką zawodową. Ukończyła liczne certyfikowane kursy i szkolenia, w tym Studium Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych w Krakowie Modzelewski i Wspólnicy. Doświadczenie: kompleksowa księgowość w biznesie, świadczenie wszechstronnej obsługi między innymi na rzecz przedsiębiorców z branży samochodowej, paliwowej oraz budowlanej.

e-mail: j.starczewska@kpgiu.pl