prof. UE dr hab. Radosław Pacud prof. UE dr hab. Radosław Pacud
prof. UE dr hab. Radosław Pacud

prof. UE dr hab. Radosław Pacud

Radca prawny. Absolwent WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego (mgr prawa), Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2001 – doktorat z nauk ekonomicznych), WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005 – doktorat z nauk prawnych oraz 2013 – habilitacja z nauk prawnych). Kierownik Katedry Rynku Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Autor książek „Oczekiwanie prawne na emeryturę dożywotnią” (2006), „Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego” (2011), „Podmioty uprawnione do środków OFE” (2013) oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa ubezpieczeniowego. Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalizacja prawnicza: Prawo cywilne, gospodarcze, ubezpieczeniowe i prawo spółek. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Otwarte Fundusze Emerytalne. Prawo antymonopolowe. Podatki i prawo finansowe. Prawo pomocy publicznej. Doświadczenie: Doradztwo prawno-ekonomiczne, obsługa przedsiębiorstw. Sprawy cywilne i pracownicze, restrukturyzacje i przekształcenia przedsiębiorstw, ochrona konkurencji i sprawy antymonopolowe, kontrakty IT i dotacje unijne, zamówienia publiczne i proces inwestycyjny, gospodarka komunalna, zarządzanie ryzykiem prawnym, windykacja, sprawy majątkowe, pracownicze, odszkodowania i podatki, Arbitraż gospodarczy.

Karolina Gonera Karolina Gonera
Karolina Gonera

Karolina Gonera

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, z uwzględnieniem konstruowania i opiniowania umów w obrocie gospodarczym. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również problematyka z zakresu ochrony danych osobowych i RODO, w tym przeprowadzanie procesów wdrażania systemów ochrony danych osobowych w firmach. Specjalizacja: prawo zobowiązań, windykacja, prawo handlowe, KRS, umowy w obrocie gospodarczym, prawo konsumenckie, prawo pracy, prawo spadkowe, ochrona danych osobowych Zainteresowania: wycieczki rowerowe, bieganie, powieści obyczajowe i sensacyjne e-mail: k.gonera@kpgiu.pl
Justyna Starczewska Justyna Starczewska
Justyna Starczewska

Justyna Starczewska

Absolwentka Politechniki Częstochowskiej - Wydziału Marketingu i Zarządzania. Specjalizacja: ekonomika przedsiębiorstw. Ekspert z zakresu finansów, rachunkowości i podatków z ponad 20-letnią praktyką zawodową. Ukończyła liczne certyfikowane kursy i szkolenia, w tym Studium Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych w Krakowie Modzelewski i Wspólnicy. Doświadczenie: kompleksowa księgowość w biznesie, świadczenie wszechstronnej obsługi między innymi na rzecz przedsiębiorców z branży samochodowej, paliwowej oraz budowlanej.

e-mail: j.starczewska@kpgiu.pl
Jacek Kołodziejczyk Jacek Kołodziejczyk
Jacek Kołodziejczyk

Jacek Kołodziejczyk

 
mgr inż. Joanna Woźniak mgr inż. Joanna Woźniak
mgr inż. Joanna Woźniak

mgr inż. Joanna Woźniak

Rzecznik patentowy - pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP (nr wpisu 3388) oraz przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE (The Trade Marks and Designs Registration Office of the European Union, nr wpisu 62866). Specjalizacja: Patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe. Doświadczenie: Doradztwo z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej, Uzyskanie krajowej i międzynarodowej ochrony przedmiotów prawa własności przemysłowej tj. znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków w Polsce (Urząd Patentowy RP), znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej (Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante) oraz poprzez Biuro Międzynarodowe WIPO w innych krajach, wynalazków w procedurze międzynarodowej procedura EURO - PCT poprzez Europejski Urząd Patentowy lub Międzynarodowe Biuro Patentowe WIPO, obsługa podmiotów zagranicznych w języku angielskim.
mgr inż. Paweł Jambor mgr inż. Paweł Jambor
mgr inż. Paweł Jambor

mgr inż. Paweł Jambor

Geodeta, nr uprawnień 21535, zakres 1 – pomiary sytuacyjno-wysokościowe, wytyczanie obiektów budowlanych, inwentaryzacja obiektów i sieci uzbrojenia terenu, mapy do celów projektowych.
Adam Mateusz Brożyński Adam Mateusz Brożyński
Adam Mateusz Brożyński

Adam Mateusz Brożyński

Specjalista IT, właściciel firmy Ordigital.

http://ordigital.pl / e-mail: biuro@ordigital.pl