Organizujemy szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów z wieloletnim stażem, praktyków a także pracowników naukowych uczelni wyższych. Proponujemy szkolenie bądź warsztaty odpowiadające potrzebom poszczególnych działów przedsiębiorstwa, od działu kadr i płac, poprzez działy badawczo-rozwojowe, działy projektowo-inżynieryjne, księgowe, kontroli jakości, do działów marketingu i sprzedaży. Jesteśmy w stanie dostosować szkolenia do specyfiki danej instytucji. Jesteśmy również w stanie zorganizować szkolenia cykliczne z zakresu doskonalenia zawodowego oraz kursy na członków rad nadzorczych.