OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW
-
budownictwo
IT
przemysł rolno - spożywczy
rynek farmaceutyczny
gospodarka komunalna
instytucje finansowe
OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW
KLIENCI INWIDUALNI
-
nieruchomości
spadki
sprawy rodzinne
sprawy administracyjne
ubezpieczenia społeczne
windykacja
KLIENCI INWIDUALNI
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ORG. POZARZĄDOWE
-
ochrona konsumenta
sprawy administracyjne
fundacje
stowarzyszenia
organizacje kościelne
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ORG. POZARZĄDOWE
ODSZKODOWANIA
-
wypadki przy pracy
wypadki poza granicami kraju
błędy medyczne
szkody chodnikowe
ODSZKODOWANIA
SZKOLENIA (DIS)
-
prawo gospodarcze
prawo ubezpieczeniowe
BHP
planowanie patentowe
planowanie strategiczne
prawo zamówień publicznych
odszkodowania
SZKOLENIA (DIS)
PROJEKTY UNIJNE I DORADZTWO GOSPODARCZE
-
usługi w zakresie doradztwa gospodarczego i strategicznego;
rozwój przedsiębiorstwa w ścisłej współpracy z kancelarią jako udziałowcem;
PROJEKTY UNIJNE I DORADZTWO GOSPODARCZE
USŁUGI KSIĘGOWO-PRAWNE
-
obsługa przedsiębiorstw
połączenie usług prawnych i księgowych
identyfikacja potrzeb Klienta
reakcja na potencjalne zagrożenia
doradztwo księgowe
USŁUGI KSIĘGOWO-PRAWNE
ZAUFALI NAM…
-
 
ZAUFALI NAM…