Ochrona patentowa rozwiązań informatycznych22 września 2015 r.

kodW dobie powszechnej informatyzacji niezwykle kontrowersyjna stała się kwestia udzielania patentów na programy komputerowe. Zagadnienie to jest analizowane w opracowaniu dr Żanety Pacud pt. „Ochrona patentowa rozwiązań informatycznych na gruncie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i prawa polskiego”. Tekst stanowi rozdział XI w publikacji „Własność intelektualna w obrocie elektronicznym” – t. V z serii Zarys Prawa Własności Intelektualnej. Zapraszamy do lektury!

dr Żaneta Pacud – Ochrona patentowa rozwiązań informatycznych na gruncie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i prawa polskiego.

· powrót ·