Logo

Działania 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Realizacja projektu pn. Informatyczna Baza Kooperacji Prawno Księgowej

Informujemy że dniu 19.12.2017 została podpisana umowa Nr UDA-RPSL.03.03.00-24-089D/16-00 o dofinansowaniu projektu.

Zestawienie przeprowadzonych oraz aktualnych przetargów/zapytań ofertowych prowadzonych w ramach realizacji projektów.

 

 

ZAPYTANIE NR 1/2017
z dnia 1 czerwca 2017 roku
ZAPYTANIE NR 2/2017
z dnia 6 lipca 2017 roku
ZAPYTANIE NR 3/2017
z dnia 11 sierpnia 2017 roku
ZAPYTANIE NR 4/2017
z dnia 30 września 2017 roku
ZAPYTANIE ZAPYTANIE
Zapytanie nr 1 Zapytanie nr 2 Zapytanie nr 3 Zapytanie nr 4
Formularz Ofertowy Formularz Ofertowy Formularz Ofertowy
Oświadczenie
Oferenta
Oświadczenie
Oferenta
Oświadczenie
Oferenta
Rozstrzygnięcie Rozstrzygnięcie Rozstrzygnięcie Rozstrzygnięcie

Aktualizacja strony 09.01.2018

2. “Poprawa konkurencyjności działalności Kancelarii Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni przez utworzenie Biura Obsługi Klienta”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

WND-RPSL-01.02.04-00-616/09

Nazwa projektu: Poprawa konkurencyjności działalności Kancelarii Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni przez utworzenie Biura Obsługi Klienta.
Nazwa beneficjenta: RADOSŁAW PACUD Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni / MMC Broker’s

Całkowita wartość projektu: 451 176,59 zł
Wartość dofinansowania: 199 619,86 zł

oraz:

3. „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Usługowego – utworzenie Działu Odszkodowań i Spraw Masowych (DSM)
oraz Działu Innowacji i Szkoleń (DIS).”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

WND-RPSL-01.02.04-00-959/11

Nazwa projektu: Rozbudowa przedsiębiorstwa usługowego – utworzenie Działu Odszkodowań i Spraw Masowych (DSM) oraz Działu Innowacji i Szkoleń (DIS)
Nazwa beneficjenta: RADOSŁAW PACUD Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni

Całkowita wartość projektu: 463 095,00 zł
Wartość dofinansowania: 199 996,80 zł

Usługi w ramach projektu „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Usługowego – utworzenie Działu Odszkodowań i Spraw Masowych (DSM) oraz Działu Innowacji i Szkoleń (DIS)” – OFERTA

Oferta usług specjalnych realizowanych przez KPGiU Radosław Pacud & Radcowie Prawni w ramach DZIAŁU ODSZKODOWAŃ I SPRAW MASOWYCH (DSM) oraz DZIAŁU INNOWACJI I SZKOLEŃ (DIS)

  1. Obsługa spraw masowych– obsługa roszczeń standaryzowanych, sprawy przyjmowane w ramach portfela zleceń (od firm odszkodowawczych, windykacyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych) lub stałej współpracy;
  2. Pozwy zbiorowe– sprawy prowadzone dla grupy klientów powyżej 10 osób;
  3. Rozwój przedsiębiorstw – doradztwo i wdrożenie projektów rozwijania przedsiębiorstw m.in. poprzez pozyskanie nowoczesnych technologii, poprawę innowacyjności przedsiębiorstw, pozyskanie dofinansowania UE, planowanie i rozwój ochrony know-how i własności intelektualnej;
  4. Wycena przedsiębiorstw oraz operacji gospodarczych – usługi realizowane wraz przekształceniami przedsiębiorstw, audytami oraz zarządzeniem ryzykiem w ramach własności intelektualnej.
  5. Szkolenia: prawa patentowe, gospodarki odpadami komunalnymi, prawo ubezpieczeniowe, prawo zamówień publicznych, odszkodowań, prawo gospodarcze, bhp.

Dodatkowo: