Logo

Działania 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Realizacja projektu pn. Informatyczna Baza Kooperacji Prawno Księgowej

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Beneficjent:
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud

WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN] 559 500,00
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN] 259 947,90
WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM [PLN] 671 625,00
OKRES REALIZACJI PROJEKTU 2017-07-01 – 2018-06-30


Informujemy że dniu 19.12.2017 została podpisana umowa Nr UDA-RPSL.03.03.00-24-089D/16-00 o dofinansowaniu projektu.


Zestawienie przeprowadzonych oraz aktualnych przetargów/zapytań ofertowych prowadzonych w ramach realizacji projektów.

 

ZAPYTANIE NR 1/2017
z dnia 1 czerwca 2017 roku
ZAPYTANIE NR 2/2017
z dnia 6 lipca 2017 roku
ZAPYTANIE NR 3/2017
z dnia 11 sierpnia 2017 roku
ZAPYTANIE NR 4/2017
z dnia 30 września 2017 roku
ZAPYTANIE NR 1/2018
z dnia 29 marca 2018 roku
ZAPYTANIE NR 5/2018
z dnia 24 października 2018 roku
Zapytanie nr 1 Zapytanie nr 2 Zapytanie nr 3 Zapytanie nr 4 Zapytanie nr 1 Zapytanie nr 5
Formularz Ofertowy Formularz Ofertowy Formularz Ofertowy Formularz Ofertowy Formularz Ofertowy
Oświadczenie
Oferenta
Oświadczenie
Oferenta
Oświadczenie
Oferenta
Oświadczenie
Oferenta
Oświadczenie
Oferenta
Rozstrzygnięcie Rozstrzygnięcie Rozstrzygnięcie Rozstrzygnięcie Anulowanie Rozstrzygnięcie

Aktualizacja strony 26.04.2019

2. “Poprawa konkurencyjności działalności Kancelarii Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni przez utworzenie Biura Obsługi Klienta”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

WND-RPSL-01.02.04-00-616/09

Nazwa projektu: Poprawa konkurencyjności działalności Kancelarii Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni przez utworzenie Biura Obsługi Klienta.
Nazwa beneficjenta: RADOSŁAW PACUD Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni / MMC Broker’s

Całkowita wartość projektu: 451 176,59 zł
Wartość dofinansowania: 199 619,86 zł

oraz:

3. „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Usługowego – utworzenie Działu Odszkodowań i Spraw Masowych (DSM)
oraz Działu Innowacji i Szkoleń (DIS).”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

WND-RPSL-01.02.04-00-959/11

Nazwa projektu: Rozbudowa przedsiębiorstwa usługowego – utworzenie Działu Odszkodowań i Spraw Masowych (DSM) oraz Działu Innowacji i Szkoleń (DIS)
Nazwa beneficjenta: RADOSŁAW PACUD Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni

Całkowita wartość projektu: 463 095,00 zł
Wartość dofinansowania: 199 996,80 zł

Usługi w ramach projektu „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Usługowego – utworzenie Działu Odszkodowań i Spraw Masowych (DSM) oraz Działu Innowacji i Szkoleń (DIS)” – OFERTA

Oferta usług specjalnych realizowanych przez KPGiU Radosław Pacud & Radcowie Prawni w ramach DZIAŁU ODSZKODOWAŃ I SPRAW MASOWYCH (DSM) oraz DZIAŁU INNOWACJI I SZKOLEŃ (DIS)

  1. Obsługa spraw masowych– obsługa roszczeń standaryzowanych, sprawy przyjmowane w ramach portfela zleceń (od firm odszkodowawczych, windykacyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych) lub stałej współpracy;
  2. Pozwy zbiorowe– sprawy prowadzone dla grupy klientów powyżej 10 osób;
  3. Rozwój przedsiębiorstw – doradztwo i wdrożenie projektów rozwijania przedsiębiorstw m.in. poprzez pozyskanie nowoczesnych technologii, poprawę innowacyjności przedsiębiorstw, pozyskanie dofinansowania UE, planowanie i rozwój ochrony know-how i własności intelektualnej;
  4. Wycena przedsiębiorstw oraz operacji gospodarczych – usługi realizowane wraz przekształceniami przedsiębiorstw, audytami oraz zarządzeniem ryzykiem w ramach własności intelektualnej.
  5. Szkolenia: prawa patentowe, gospodarki odpadami komunalnymi, prawo ubezpieczeniowe, prawo zamówień publicznych, odszkodowań, prawo gospodarcze, bhp.

Dodatkowo: