Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP

Działanie 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej
Kancelaria rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego pn. “Informatyczna Baza Kooperacji Prawno-Księgowej”.
Niniejszym zapraszamy do składania ofert na realizację systemu informatycznego IBK zgodnie z treścią załącznika.
Nie została jeszcze zawarta umowa o dofinansowanie projektu.
Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik oświadczenia

1. “Poprawa konkurencyjności działalności Kancelarii Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni przez utworzenie Biura Obsługi Klienta”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

WND-RPSL-01.02.04-00-616/09

Nazwa projektu: Poprawa konkurencyjności działalności Kancelarii Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni przez utworzenie Biura Obsługi Klienta.
Nazwa beneficjenta: RADOSŁAW PACUD Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni / MMC Broker’s

Całkowita wartość projektu: 451 176,59 zł
Wartość dofinansowania: 199 619,86 zł

oraz:

2. „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Usługowego – utworzenie Działu Odszkodowań i Spraw Masowych (DSM)
oraz Działu Innowacji i Szkoleń (DIS).”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

WND-RPSL-01.02.04-00-959/11

Nazwa projektu: Rozbudowa przedsiębiorstwa usługowego – utworzenie Działu Odszkodowań i Spraw Masowych (DSM) oraz Działu Innowacji i Szkoleń (DIS)
Nazwa beneficjenta: RADOSŁAW PACUD Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego Radosław Pacud & Radcowie Prawni

Całkowita wartość projektu: 463 095,00 zł
Wartość dofinansowania: 199 996,80 zł

Usługi w ramach projektu „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Usługowego – utworzenie Działu Odszkodowań i Spraw Masowych (DSM) oraz Działu Innowacji i Szkoleń (DIS)” – OFERTA

Oferta usług specjalnych realizowanych przez KPGiU Radosław Pacud & Radcowie Prawni w ramach DZIAŁU ODSZKODOWAŃ I SPRAW MASOWYCH (DSM) oraz DZIAŁU INNOWACJI I SZKOLEŃ (DIS)

  1. Obsługa spraw masowych– obsługa roszczeń standaryzowanych, sprawy przyjmowane w ramach portfela zleceń (od firm odszkodowawczych, windykacyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych) lub stałej współpracy;
  2. Pozwy zbiorowe– sprawy prowadzone dla grupy klientów powyżej 10 osób;
  3. Rozwój przedsiębiorstw – doradztwo i wdrożenie projektów rozwijania przedsiębiorstw m.in. poprzez pozyskanie nowoczesnych technologii, poprawę innowacyjności przedsiębiorstw, pozyskanie dofinansowania UE, planowanie i rozwój ochrony know-how i własności intelektualnej;
  4. Wycena przedsiębiorstw oraz operacji gospodarczych – usługi realizowane wraz przekształceniami przedsiębiorstw, audytami oraz zarządzeniem ryzykiem w ramach własności intelektualnej.
  5. Szkolenia: prawa patentowe, gospodarki odpadami komunalnymi, prawo ubezpieczeniowe, prawo zamówień publicznych, odszkodowań, prawo gospodarcze, bhp.

Dodatkowo: